• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Ett historiskt projekt

Sedan 2012 har Magnus Stenlund arbetat med att ge oss svenskar vår historia tillbaka.
Det handlar om att i skönlitterär såväl som populär- och tvärvetenskaplig form
återställa en folkskatt som man stulit från oss – och där ny forskning nu ger de s k
nationalromantikerna rätt på rätt, medan revisionisterna tystnat. Naturligtvis bara
tillfälligt. Innan de hinner ladda om, måste någon slå på trumman, lägga samman
bevisen och berätta om paradigmskiftet. Det är vad detta projekt handlar om.

© 2022 magnusstenlund.se, all rights reserved