• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Den Stora, Stora Sagan

Den Eldrökta (2015, 2 uppl. nu i pdf) är bara första delen i denna episka saga som utspelar sig i svensk forntid. Den fiktiva intrigen skulle i varje enskilt stycke kunna vara historiskt sanning – men är det nog bara i sina mest osannolika delar; ingen skröna är ju så otrolig som verklighetens. Och för en ursprungsmyt är sanningen förstås enbart ett fundament att utgå ifrån. Boken Me, som utgör berättelsens länk mellan järnålder och bronsålder, tillhör förvisso myten, vilket också det är en sanning på sätt och vis – avståndet mellan gudar och människor var mindre på den tiden. (Från 2023 kommer arbetet med Den Stora, Stora Sagan att fortsätta).

© 2022 magnusstenlund.se, all rights reserved