• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Med Runkalendern (2020) påbörjades en utgivning som avser att täcka den svenska fornhistorien från det att istäcket lämnade Skandinavien till att vikingatiden börjar. Anslaget är både populärvetenskapligt och tvärvetenskapligt. Blodet och jorden (2022) är grundligt bearbetad – liksom förstås hela trilogin som den ingår i. En ny men gammal historia om Sverige går igenom allt från början – neolitikum, bronsåldern och äldre järnåldern. Det är en omsorgsfullt skriven historia, som går på djupet men som ändå är lättläst och pedagogisk. Den är också full med noggrant utvalda bilder i färg som stöder texten och lika väl underbyggd med källangivelser. Helt enkelt eftersom de nya rönen kräver sådana och för att denna fantastiska historia ska kunna få den trovärdighet den förtjänar.

© 2022 magnusstenlund.se, all rights reserved