bild-bocker.jpg

Den Stora Stora Sagan

”Den Eldrökta” är början på en syntes av de nordiska fornsagorna. Genom Me, civilisationernas källa, tas läsaren på slingriga vägar ända tillbaka till Nineve – där Ishtar, de mörka drifternas gudinna, dyrkades – och längre ändå, till avgrund och kaos, skapat av sumerernas urmoder. Västerifrån kommer vendernas Aurvandil, den strålande vandraren, men den nordliga vägen börjar i morgonrodnadens och Tengris himmelsgravar i öster. Färden går genom den Dzungariska porten, ur vilken asii en gång spyddes, och leder in i Kalevalas helveten. Den låter oss ana beröring med varulvs-Apollon, kelternas behornade Dagda och svearikets solgud Wuldor. Och med Wodanaz, han som blev Oden, asarnas högste.


Sagan handlar också om ett matriarkat. Om starka kvinnor och kvinnlig dominans, om sexuell sadism, manlig underkastelse och förnedring. Noa! En kult, lika tabu nu, som någonsin då! Vilken sanning Yngve och Alva finner i sitt sökande skall inte avslöjas här, men frågorna kan ställas till läsaren själv: hur undgår människan sin längtan när denna väl har tänts? Och varför fortsätter vi vår kamp när vi innerst inne vet att den är utsiktslös? Kanske besvarar frågorna på sätt och vis varandra?


© 2015 magnusstenlund.se, all rights reserved