nordanvindenSVE.jpg

Född bortom Nordanvinden

… är en storslagen, episk berättelse om en evig kamp mellan människor och gudar. Den historieintresserade och Tolkienentusiasten kommer båda hitta vad de söker, för denna saga är verklig, och utspelar sig i historiskt autentisk miljö. Mångbottnad, med avgrundslika djup att söka i för den initierade, men lika spännande för den unge eller oinsatte läsaren, pekpinnar saknas.


”Den Eldrökta” utgör första volymen i detta större verk: ”Född bortom Nordanvinden”, ursprungligen ett arbetsnamn för den första delen i en trilogi. Men boken växte alltmer i volym och delades i två för att sedan bli fyra. Den första av dessa böcker är alltså “Den Eldrökta”, och den andra boken “Den Rasande”, är i det närmaste färdig även den. De två följande böckerna är klara i ett tidigt utkast, men står inför en genomgripande omarbetning innan de kan ges ut.


© 2015 magnusstenlund.se, all rights reserved