Den Stora, Stora Sagan…

Berättelsen om Yngve utspelar sig i slutet av järnåldern, från samma tid som Beowulfkvädet, Widsith och delar av Ynglingasagan hämtar sitt stoff. Detta skulle kunna vara sanningen bakom de namn och händelser vi möter i de isländska sagorna, sammanställda till en enda. Såväl handling som bakgrundsbeskrivning vilar på ortnamnsforskning och modern arkeologi; runornas talmystik, de ödesbestämda svärdsklingorna och skatterna med ringguld är hämtade från verkliga fynd, befintliga skriftkällor och vetenskaplig teori. Alvaberättelsen har sitt avtryck i slutet av nordisk bronsålder, vars samband med den samtida grekiska högkulturen får allt starkare forskningsstöd. Gudsdyrkan och myter har stor betydelse för maktkampen i Håga, och genom texterna i Me anas snart en botten i trosföreställningar ända från feniciernas, de gamla persernas och sumerernas dagar.

“Den Stora Stora Sagan” är namnet på ett av Sveriges mest ambitiösa bokprojekt, hittills har uppskattningsvis över 10.000 timmar lagts under mer än tre års tid för att skapa en sammanhängande idévärld, baserad på såväl fakta som existerande myt. En synopsis på kapitelnivå finns nu färdig. Vem eller vilka som överlever, och i så fall på vilket sätt, är alltså redan avgjort… Erfarenhetsmässigt är det rimligt att räkna med att storyn expanderar en hel del när det konkreta skrivandet börjar och en annan kreativ process tar vid. Det är därför inte orimligt att slutresultatet blir en ”dussinroman”, i alla fall i räkneordets mer snäva betydelse.


© 2015 magnusstenlund.se, all rights reserved