Ett historiskt epos. Fiktion och sanning i ett.

Berättelsen om Yngve, som lever på 500-talet e.Kr. och Alva som lever i dito f.Kr., d v s i järnålder resp. bronsålder och med tusen år emellan sig, är så klart en fiktion – men också en vacker, storslagen ursprungsmyt, den som vi svenskar redan äger, utan att veta om det. Här återskapas inte bara den stämning av mystik och oförklarlighet som dåtidens människor levde i, intrigen avspeglar ett händelseförlopp som fynden vi grävt fram och fornålderssagorna tillsammans ger alla nödvändiga ledtrådar till.


© 2022 magnusstenlund.se, all rights reserved